Hieronta Sateenkaari

Ota yhteyttä ja varaa aikasi hierontaan!

Kysy lisää!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

face="Arial, sans-serif">Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Hieronta Sateenkaari

Enäjärventie 10 C 67

03100 Nummela

Y-tunnus: 1959142-9

Puh: 050-3247271

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marja Ruosteoja

Rekisterin tietoja käsittelee terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

3. Rekisterin nimi

Hieronta Sateenkaaren potilas- ja asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen keräämisen ja

käsittelyn tarkoituksena on taata asiakkaalle mahdollisimman hyvä

ja turvallinen hoito, sekä toimiva asiakassuhde. Tietoja, jotka eivät ole hoidon tai asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellisia ei kerätä.

Kerättävä tieto on tarkoitettu potilasturvallisuudesta huolehtimiseen, asiakassuhteen ylläpitämiseen, toiminnan kehittämiseen sekä tilastointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Potilasrekisterin ylläpitäminen on lainmukainen velvoite ja

sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

-laki ja asetus tervyedenhuollon ammattihenkilöistä

-laki potilaan asemasta ja oikeuksista,

-terveydenhuoltolaki,

-sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista

-laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

Kerättävät tiedot

Henkilötiedot:

etunimi, sukunimi, syntymäaika, puhelinnumero

Yritystiedot:

yrityksen nimi, yritystunnus, sähköpostiosoite, yhteyshenkilön tiedot

Terveydentilaa koskevat tiedot:

hierontaan tulon syy, hieronnan kontraindikaatiot, asiakkaan

terveydentila, aikaisemmat hoidot, asiakkaan antamat muut lisätiedot

Hoitotapahtumaa koskevat tiedot:

asiakkaan hoidon alkutilanne, tehdyt testit, annetut hoidot, hoitoajat ja hoitokerrat, hoidon aikana tehdyt huomiot, asiakkaan antamat lisätiedot (työn luonne, harrastukset, arki- ja työpäivän ergonomiaan liittyvät asiat sekä muu sellainen tieto, jolla on merkitystä hoidon suunnittellussa tai toteutuksessa)

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki tiedot ovat asiakkaan itsensä antamia.

Tiedot kerätään asiakkaan yhteydenotoista, asiakastietolomakkeesta, alkuhaastattelusta sekä hoidon aikana saaduista lisätiedoista sekä käydyistä keskusteluista. Myös sähköpostin tai internetsivujen välityksellä tullutta tietoa voidaan kerätä, jos sillä on hoidon kannalta merkitystä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Potilastietoja säilytetään 12 vuotta kirjattavan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä jos kuolemasta ei ole tietoa.

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Potilastietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen

ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina. Asiakkaan tiedot kerätään manuaalisesti asiakaskorttiin. Asiakasrekisteri säilytetään lukitussa tilassa.

.

Sulje rekisteriseloste »